YOU are part of the WORLD, BE part of its FUTURE

II koolitus: Rumeenia 22-29.09.2014 

Koolitusel käsitletud teemad: 
 - tehtud töötubade hindamine;
- meetodite õppimine/jagamine teiste osalejatega;
- maailmahariduse töötoa vajakajäämiste parandamine;
 
Eesti osalejate tagasiside: 
- "maailmahariduse teemaline projekt peakski alati kaasama osalisi erinevatelt kontinentitelt, et tekiks reaalsem arusaam teinteise maailmadest"; 

- "pikaajalise projekti eelis on see, et tekib hea grupitunnetus ning teemades annab minna sügavamale"