Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR, sõpradele noOR, on asutatud 2004.a eesmärgiga toetada vähemate võimalustega noorte aktiivset osalemist ühiskonnas.

Aktiivselt tegutseb organisatsioon alatest 2007.aastast. Suure osa ühingu tänasest tegevustest moodustavad rahvusvahelise noorsootöö projektid (noorsoovahetused, koolitused, vabatahtlik teenistus jne), mis on meile andnud põhjaliku kogemuse kultuuridevahelise õppimise valdkonnast, mida soovime nüüd ka rohkemate Eestis elavate noortega jagada ning neid oma tegevustesse kaasata. Kuigi ühendus tegutseb aktiiselt rahvusvahelisel tasandil, puutume me igapäevaselt kokku noorsootööga ka Eestis ning seda peamiselt läbi meie erinevate kohalike partnerite (kohalikud omavalitused nt. Maidla vald Ida-Virumaal, Kõue vald Harjumaa, Paistu vald Viljandimaal, puuetega inimeste organisatsioonid üle Eesti).

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR liikmed omavad pikaajalist kogemust noorsootööst nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Väga suure tähelepanu all on vähemate võimalustega noorte kaasamine ning ulatuslikud on teadmised tööst erivajadustega (nii vaimse kui füüsilise puudega) noortega ning ka noortega maapiirkondadest. Juhatuse liikmed on sotsiaaltöötaja hariduse ja kogemusega, mis võimaldab tegevustesse kaasata ka noori, kes sageli traditsioonilistest noorsootöötegevustest kõrvale jäävad.

Oma tegevuses lähtume Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.