Kui olete huvitatud välisvabatahtliku kaasamisest oma organisatsiooni, siis lugege läbi järgnevad sammud ja selgitused.

1. Miks?

Enne kui alustame erineva ametliku paberitööga, on oluline, et organisatsioon mõtleks läbi, miks te soovite vabatahtlikku oma organisatsiooni? Millist lisaväärtust vabatahtlik endaga kaasa saab tuua ja mida organisatsioonil on vabatahtlikule pakkuda? Milliseid tegevusid vabatahtlik tegema hakkab? Kui saate oma organisatsiooni sees need küsimused selgeks, siis on juba pool tööd tehtud.

 2. Küsi nõu!

Võtme meiega ühendust ja arutame koos läbi teie soovi vabatahtlikku vastu võtta: milliseid tegevusi ja väärtusi antud projekt edendaks.

3. Saa luba!

Kõik organisatsioonid, kes on otseselt seotud EVSi projektidega (saatvad, vastuvõtvad, koordineerivad), peavad olema akrediteeritud. Selleks on vaja täita akrediteerimise avaldus (ingl. Experssion of Interest, EI), mis kirjeldab projekti keskkonda ning planeeritavaid tegevusi. Aitame teil vormi täita ning niipea, kui see on valmis, saadame selle Euroopa Noorte büroosse. Tavaliselt kuni 6 nädala jooksul võtab büroo töötaja organisatsiooniga ühendust ning lepib kokku kohtumiseaja. Seda kohtumist ei ole vaja karta- tegemist on sõbraliku vestlusegaJ Samuti kui avaldusse on vaja sisseviia parandusi või täiendusi, siis selle kohta saadetakse info.

Kui akrediteering saab posiitivse otsuse, siis antakse organisatsioonile/projektile akrediteeringu number ning lisatakse EVS projektide ANDMEBAASI. Sellest andmebaasist saavad kõik organisastioonid ja vabatahtlikud projekti kohta lugeda.

4. Leia see Õige!

Niipea kui organisatsioon on saanud akrediteeringu numbri, saab hakata vabatahtlikke otsima. Vabatahtlike otsimiseks saadame tavapäraselt kuulutuse oma senistele partneritele, meililistidesse. Ja paneme selle ülesse erinevatele veebilehtedele. Kokkuleppeliselt vastuvõtva organisatsiooniga kogume kokku kandidaatide avaldused ning vastame nende küsimustele ning peale tähtaja möödumist saadame kõik avaldused edasi vastuvõtvale organisatsioonile, et saaksite valida oma organisatsiooni jaoks sobivaima vabatahtliku. Kui organisatsioonil on valiku protsessi juures abi vaja, aitame heameelega.

5. Idee teoks!

Peale vabatahtliku väljavalimist ning kinnituse saamist temalt, et ta on endiselt projektis osalemisest huvitatud, saame alustada projekti kirjutamisega. Suur osa projektikirjutamise „vaevast“ jääb MTÜ noOR kanda, kuid selleks, et kirjutada hea ja reaalsusele maksimaalselt vastav projekt, on meil kindlasti selle juures palju vastuvõtva ja saatva organisatsiooni abi vaja. Projektitaotlus esitatakse Eesti Euroopa Noored büroole või Euroopa Komisjonile Brüsselis.

Projektide vastused tulevad tavaliselt 1.5 jooksul, Euroopa Komisjoni puhul võtab see kauem aega.