KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui palju maksab vabatahtliku vastuvõtmine organisatsioonile?

Organisatsioon ei pea vabatahtliku vastuvõtmise eest otseselt midagi maksma. Aitame teil ettevalmistada projektitaotlusvorm ja taotleda kulude katmist programmi poolt. Samal ajal peab kindlasti arvestama, et vabatahtliku vastuvõtmine nõuab ka organisatsiooni poolset tööd st. keegi peab vabatahtlikku juhendama ning eriti just alguses on seda tööd päris palju.

Milliseid tegevusi vabatahtlik saab teha?

Vabatahtlik peaks osalema tegevustes, mida organisatsioon igapäevaselt läbiviib ning mis oleksid ka vabatahtlik jaoks loomingulised ja arendavad. Oluline on siinkohal märkida, et vabatahtlik EI TOHI asendada palgatöölisi organisatsioonis. Vabatahtlik võib teha väga erinevaid ülesandeid, kuid peab alati saama vastuvõtva organisatsiooni poolset tuge nende elluviimiseks.

Kas me peame oskama vabatahtliku emakeelt?

Ei. Küll aga me soovitame, et vähemalt osa organisatsiooni meeskonnast oskaks suhelda inglise keeles, kuna tavapäraselt on inglise keel vabatahtlike hulgas enim levinud. Teil peab olema võimalus omavaheliseks suhtlemiseks.

Kes ja kuidas katab vabatahtliku majutuse ja toitlustuse seonduvad kulud?

Euroopa Noored programm katab vabatahtliku majutuse ja toitlustusega seonduvad kulud. MTÜ noOR korraldab kõik vabatahtliku majutuse ja toitlusega seonduvad teemad.

Kui vabatahtlik jääb haigeks, kes katab tema ravikulud?

Kõik vabatahtlikud on programmi poolt kindlustatud ning neil on täielik tervisekindlustus.

Kas me peame kirjutama projekte ja täitma muid pabereid ja bürokraatiat, et vabatahtlikku vastuvõtta?

Kuigi suur osa paberitööd ja bürokraatiat on korraldatud MTÜ noOR poolt, vaja siiski ka vastuvõtva organisatsiooni poolset panust, et kogu dokumentatsioon kokkupanna. Küsime organisatsiooni käest jooksvalt erinevaid projektiga seonduvaid küsimusi, kuna lõppeks puutub just vastuvõttev organisatioon vabatahtlikuga kõige tihedamlt kokku.

Kui palju tunde vabatahtlik nädalas töötada võib?

Vabatahtliku töönädala pikkus on 30 kuni 35 tundi. Vabatahtlikud võivad töötada ka nädalavahetusel kui see peaks olema vajalik ning on omavahel kokkulepitud. Kindlasti tuleb järgida, et vabatahtlikul oleks kaks järjestikust vaba päeva nädalas, mis ei pea olema tingimata laupäev ja pühapäev. Lisaks on vabatahtlikule ettenähtud iga kuu 2 lisa vabapäeva, mille ta võib korraga väljavõtta ka projekti lõpus või keskel. Täpse puhkuse aja lepivad omavahel kokku vabatahtlik ja vastuvõttev organisatsioon.

Kui pikk on vabatahtliku teenistus periood?

Vabatahtliku teenistuse pikkus võib varieeruda 2 nädalast kuni 12 kuuni.

Rohkema info jaoks ja selgituste saamiseks võtke meiega ühendust.