Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on võimalus noortele, kes soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Euroopa vabatahtlik teenistus on noore (18-30. eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Lisaks võib vajadusel olla kaasatud koordineeriv organisatsioon. Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline andmebaas, kus on Euroopa piires leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni toel ja programmi Euroopa Noored abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks (www.noored.ee)


Projekte toetab SA Archimedes noorteagentuur Erasmus+ programmist.