KOGEMUS KREEKAST: rahvusvaheline õpikogemus loob ja toob ellu uued tuuled 30. mai

admin · Kommentaarid: 0
Aprillis toimus Kreekas Thessaloniki linnas rahvusvahline koolitus, kus õpiti foorumteatrit ning otsiti võimalusi, kuidas foorumteatrit kasutada rahvusvahliste noortevahtuse korraldamisel. Eestist osalesid koolitusel Ana Maria Narro ja Marii Noor. 
Mis on foorumteater? Kuidas Sina foorumteatrini jõudsid?

Ana: Foorumteater on osalusteater, mis tähendab siis seda, et pealtvaatajad mitte lihtsalt ei vaata etendust, vaid on igati kaasatud ja neil on võim loo kulgu mõjutada. Foorumteatri lood on igapäevastel teemadel, seega saab samastuda pea igaüks. Forumteater ajendab õppima ja mõtlema, kuidas leida lahendusi erinevatele probleemidele mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest ning lisaks mõtlemisele saab harjutada, kuidas lahendused reaalselt erinevates olukordades töötaks. Mina jõudsin foorumteatrini toredate tuttavate kaudu, kes seda Eestis tublisti edendanud on. Olen osalenud mitmetel koolituste ja kursustel enne, kui jõudsin 2016 aasta sügisel foorumteatri gruppi, mis Von Glehni teatris tegutseb. Mulle väga meeldib see idee, et teatri tegemiseks ei pea sugugi olema professionaalne näitleja. Mina isiklikult olen väga palju esinemisjulgust juurde saanud. Lisaks muidugi see, kui tugev vahend foorumteater on konflliktide lahendamisel ja ka asjaolu, et need kolm tundi igal teisipäeval viivad justkui teise maailma, kus ei ole argipäeva muresid, mis peas rõhuvad.

Marii: Minu jaoks on foorumteater üks moodus kuidas muuta ühiskonda paremaks ja võrdsemaks. Foorumteatri kõrgeim eesmärk on tegeleda inimõigustega, läbi mille saavad inimesed tagasi enda kõne ja tekitatakse dialoog. Lisaks sellele, näen ma selles võimalust kuidas inimesed saavad üksteisele soovitusi ja tuge anda. Foorumteater näitab inimestele erinevaid lähenemisviise ja lahendusi olukordadele, mis elus võivad esineda. Usun, et üks edukas foorumteatrietendus on see, kus tekib pealtvaatajate vahel arutelu ja mis paneb inimesed mõtlema antud teema üle. Foorumteatrini jõudsin läbi Nõmmel asuva Von Glehni Teatri. Hakkasin 2016 aasta sügisest käima sealses foorumteatri trupis. Selline teatriliik hakkas mulle aja möödudes aina suuremat huvi pakkuma. Mulle meeldisid need mängud ja etendused, mida me tegime ning sealt süvenes ka huvi foorumteatri kohta rohkem teada saada.  Millal/kuidas foorumteatrit kõige paremini kasutada? 

Marii: Läbi foorumteatritehnikate on võimalik seletada mistahes olukorda või konflikti ning seda on kõige parem kasutada siis, kui tahetakse inimeste vahel luua arutelu ja mõtisklus.

Ana: Oi, foorumteatrit saab kasutada igal ajal igas kohas..! Forumteatri looja Augusto Boali arvates on dialoog liikumapanev jõud, seda igatsevad kõik ja kõik on selleks ka suutelised. Lapsed, noored, täiskasvanud... Sest et igas vanuses ja igal inimgrupil on konflikte, mille üle arutada ja mida oleks vaja lahendada. Kui anda inimesele võimalus end mõne tegelasega võrrelda ja temaga samastuda, siis ongi juba lihtsam mõelda, et mismoodi asjad edasi võiks minna. Nii ei pea inimesed otseselt oma lugusid rääkima, aga tegevuste käigus tõenäoliselt saavad ka ise mõtteid, kuidas asjadega oma elus toime tulla. Foorumteater on imehea meetod neile, kes töötavad lastega, näiteks õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, sest noortega tihti peab kasutama loominuguliseid võtteid, et neid kaasa mõtlema ning tegutsema saada.

Mida uut koolitusel õppisid?

Ana: Pärast koolitusele tagasi mõeldes mõistsin, et õppisin palju rohkem, kui esialgu tundus. Alguses tundus, et kuna ma sellega tegelen, olen igati teemas, sest neid, kes foorumteatri meetodiga kursis, oli koolitusel suhteliselt vähe. Kui teiste riikide osalejad hakkasid rääkima oma nägemusest, läksin mingitel hetkedel isegi veidi närvi ja mõtlesin, et „appi appi, see ei käi ju nii!“ See oligi ilmselt minu kõige suurem õppimise koht, sest see, et meil siin Eestis on üks suund asju ajada ei tähenda, et teiste suunad oleks kohe valed. Ei ole õigeid või valesid vastuseid, on lihtsalt teistmoodi.... Väga huvitav oli erinevate inimestega tutvuda ja koos ühise asja nimel tööd teha. Enamus osalejaid olid pigem suurema temperamendiga riikidest (kokku oli inimesi 15st eri riigist) ja vahel see temperament oli tasasele eestlasele pisut lämmatav, aga lõpuks olime me väga tore ja tugev ühtnne grupp, kes üksteist toetas. Juba koolituse alguses ei olnud mul mitte tunne, et olen jõudnud kohta, kus on palju võõraid, vaid pigem taaskohtumine toredate vanade tuttavatega. See on väga hea ja südant soojendav tunne. Oma jutumulli kokku võttes siis... Õppisin foorumteatrit vaatama ka teistelt külgedelt ja õppisin, kuidas teha koostööd inimestega, kelle nägemus sinu omaga võib-olla alati ei kattu.

Marii: Õppisin koolitusel väga palju uusi tehnikaid ja mänge ning nägin, kuidas erinevad riigid kasutavad foorumteatrit erinevalt. Sealne stiil oli vabam ja andis rohkem võimalusi kuidas teatrit läbi viia. Kui Eestis olin õppinud foorumteatrit kasutama ühel kindlal viisil, siis seal kasutati rohkem erinevaid tehnikaid etenduse loomisel. Väga palju pandi rõhku ka pilditeatrile. Harjutuste tegemisel kasutati tihtipeale ka muusikat, mis aitas luua meeleolu ja paremini konsentreeruda. Kindlasti kasutan ka tulevikus sealt saadud kogemusi ja jagan enda teadmiseid ka teistele.


Kuidas mõjutas teie õpiprotsessi seik, et koolitus toimus Kreekas ja rahvusvahelises seltskonnas?

Marii: See, et koolitus toimus Kreekas ja erineva kultuuritaustaga inimestega, mõjus kindlasti pigem positiivselt. Kreekas oli sellel perioodil väga ilusad päikesepaistelised ilmad ja juba see mõjus enesetundele hästi ning seeläbi suurenes ka tahe õppida. Tutvusime paljude aktiivsete inimestega, kes olid kokku tulnud erinevatest Euroopa riikidest. See kindlasti laiendas silmaringi ja andis ka juurde uusi tutvusi. Hea oli taaskord praktiseerida inglise keelt ja avada ennast erinevatele kultuuridele. 


Soovitate rahvusvahelist õpikogemust ka teistele?

Ana: Kindlasti! Tänapäeva maailm on selles suhtes tore, et on loodud nii palju erinevaid vahendeid ja võimalusi, et ennast harida ja täiendada nii kodumaal, kui mujal. Olen käinud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel ja olen kindlasti õppinud „outside the box“ mõtlemist ja suhtlemist. Lisaks kogemustele ja uutele teadmistele on oluline ka võimalus enda lugusid teistega jagada ja ka see, et võib leida uusi inimesi, kellega koos midagi põnevat edaspidi ette võtta. Muidugi ei saa jätta kogu õppeprotsessi kõrvale mainimata võimalust palju reisida :D. Paljusid inimesi, kes erinevates projektides osalenud, ei näe ma enam kunagi, aga väga paljud neist on andnud mulle rohkem, kui nii mõnigi inimene, keda näen kodumaal tihti. Niisiis jaa, soovitan kindlasti kindlasti võimaluste tekkides nendest kinni haarata ja te ei kahetse!

Marii: Kindlasti soovitan rahvusvahelist õpikogemust ka teistele. See arendab vaimselt ja annab võimaluse kohtuda paljude erinevate tegusate inimestega. Ühtlasi tõstab saadud kogemus motivatsiooni ja entusiasmi elada enda elu aktiivsemalt.


Eestis tegeleb foorumteatriga: MTÜ Foorumteater
Pilditeater

Koolitust toetas:Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar