Avatud Meeled töötoad                         Mis on Avatud Meeled töötoad?
Avatud Meeled töötoad on noortelt noortele kohtumised, kus läbi kaasavate õpimeetodite vastatakse järgmistele küsimustele: mis on erivajadused? mis on eelarvamused? kas ja kuidas need on omavahel seotud? Töötubade eesmärgiks on rääkida erivajadustest, tuua välja seos erivajaduste ning eelarvamuste vahel ning küsida noorte käest kas eelarvamustevaba käitumine on ülepea võimalik. Kui jah, siis kuidas? 
  
Kellele on mõeldud Avatud Meeled töötoad? 
Koolide külastamisel on meie töötuba jõukohane algklasside ja põhikooli õpilastele. Lasteaias saavad lapsed mängida, arvata ja küsida. 
  
Kes teevad Avatud Meeled töötubasid? 
Töötubasid viivad läbi vabatahtlikud, kes peavad oluliseks koos teiste noortega arutada erivajaduste ning eelarvamuste teemadel.   

Mida tehakse Avatud Meeled töötubades? 
Koolid: Töötoad on mõeldus läbi viimiseks algklasside ja põhikooli taseme õpilaste koolitunnis. Töötoa pikkuseks on üks akadeemiline tund ehk sobib ideaalselt ühiskonnaõpetuse või terviseõpetuse tunniks. Töötoas lahendavad õpilased erivajadusi puudutava ülesande, arutavad tulemuste üle ning kirjutavad üles eelarvemuste vaba käitumise tunnusmärke.         

Lasteaiad: Läbi lugude ja mängude räägitakse lastega erivajadustest ning vastatakse laste küsimustele.

Kuidas ma saan Avatud Meeled töötoa tegijaid kutsuda enda juurde?  
Lihtne, kirjuta tegijatele ja kutsu: info@erinoor.ee. Juhul, kui Sinu asutus asub Tallinnast kaugemal, siis tuleb kutsujal tasuda töötoa tegijate transpordikulud sihtkohta ja tagasi.

Tahad Avatud Meeled töötubade tegijatega ühineda? 
Saab! Võtame jooksvalt vastu kõiki huvilisi, kes soovivad töötubade nipid meie praeguste tegijate kõrval selgeks õppida ning siis koos läbi viia. Kirjuta oma soovist: info@erinoor.ee