KUTSE: tule Avatud Meeled töötoa vabatahtlikuks


                         


 
Tule vabatahtlikuks ja anna oma panus eelarvamustevabama suhtumise kujundamisse!

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR otsib oma meeskonda tegusaid tegelasi, kes aitaksid koos koolinoortega avastada eelarvamuste ja erivajaduste maailma - kuidas tekivad eelarvamused? millised eelarvemused levivad erivajaduste kohta? kas eelarvamustevaba käitumine on ülepea võimalik?

Vabatahtlikuna saad...
  • inspireerida noori kahtlema ja tekitada noortes uudishimu ümbritseva maailma vastu
  • anda oma panus, et kaasavast mõttelaadist saaks norm
  • arendada/lihvida oma esinemisoskust

noOR pakub...
  • olemasolevat ja testitud töötoa formaati, millega võid loovalt ümber käia
  • töötubade tegemist toetavaid ettevalmistavaid koolitusi (nt kaasav noorsootöö; erivajadusega inimesed Eesti kontekstis; suhtlemine erivajadustega inimestega; interaktiivsed esitlustehnikad)
  • kõikide töötoaga seonduvate kulude katmist

Töötuba on täpselt 45min pikk ehk üks koolitund. Ootame, et Avatud Meeled vabatahtlikel oleks võimalus töötubasid teha päevasel ajal. Töötoad algavad 2017. aastal, siis kui Avatud Meeled töötubade vabatahtlike grupp on koos ja hoos! Täpsema info saamiseks kirjuta: info@erinoor.ee.

Avatud Meeled töötoa vabatahtliku sooviavaldus: am sooviavaldus.doc

Sooviavaldus saada hiljemalt 22.11.2016. 

Esimene Avatud Meeled vabatahtlike kohtumine toimub 24.11.2016